Vores pædagogiske arbejde

Du kan læse om vores sprogarbejde her

I Børnestien arbejder vi med sprog helt fra barnet starter i vuggestuen. Her bruger personalet babytegn til at understøtte kommunikation med barnet - hvis barnet endnu ikke kan udtrykke sig, fx ved sult, tørst eller lignende, kan de vise babytegn og de pædagogiske medarbejdere forstår barnets ønske og behov.

Uanset hvilket slags sprog vi har med at gøre, gælder det, at sprog har en afgørende betydning for vores trivsel i sociale sammenhænge og for vores samlede udvikling. Derfor er det vigtigt med en tidlig og kvalificeret indsats i forhold til barnets sprogtilegnelse.

Sproglige kompetencer er en væsentlig forudsætning for, at vi kan kommunikere og dermed indgå i sociale relationer med andre mennesker. Gennem sprog kan vi blandt andet kommunikere med hinanden om vores ønsker, behov, tanker, dele informationer og sjove bemærkninger eller forestille os ting sammen. Det er også gennem sproget vi udvikler os som individer - når børn skal lege med hinanden, anvender de sproget som et nødvendigt redskab til at forhandle legens rammer og indhold. Dette sproglige samspil er medvirkende til at styrke det enkelte barns fantasi og bidrag til legen.

Generelt har vi stor fokus på sprog - vi bruger læseleg, dialogisk læsning, vi digter historier, fx vi har små rollelege eller eventyrfortælling, hvor børnene spiller rollerne til samling. Der er sang, rim, remser, vrøvlesprog, bogstav-jagt osv. Vi sætter ord på alt.

 

Vi har tre sprogpædagoger i Børnestien, som har et tæt samarbejde ift. den generelle sprogindsats i institutionen, sproglige handleplaner, særlige indsatser m.m.

Vi sprogvurderer børn, når de er 3 og 5 år (eller efter behov) - dette er et øjebliksbillede af barnets kommunikative redskaber på en given dag.