Læring til livet

Vi arbejder ikke med børn - men for børn. Hos os er der en oprigtig interesse for børns udvikling, fundamentet i pædagogikken. I vores institution skaber vi rammen for et nærværende børnemiljø.

Målsætningen i Børnestien er ikke blot at lave en god vuggestue og børnehave - målsætningen er også at lave et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter alle børns udvikling optimalt. Dette sikrer vi blandt andet gennem en alsidig medarbejdergruppe, som brænder for pædagogik, læring og børnenes tarv, trivsel og behov.

Hos os arbejder vi for at skabe et miljø, hvor livsglæde, leg, læring, relationer, nærvær og tryghed er gennemgående i både vuggestue og børnehave.

Børnestien er en integreret institution på to matrikler, hvor vi har 100 børn fordelt i 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Vi ligger i et naturrigt område og bruger ofte skoven og markerne omkring os.