Regeringen har sagt ja til en ny styrket læreplan, hvor de nye læreplanstemaer kommer til at hedde:

  1. Alsidig personlige udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Natur, udeliv og science
  6. Kultur, æstetik og fællesskab

 

Temaerne vil blive tænkt ind som dele af vores samlede pædagogiske læringsmiljø.

Vi har to pædagoger på hver netværk/tema. Her erhverver de en særlig styrket viden om det enkelte tema - dette skal de videreformidle til resten af personalet, så alle får et stærkt kendskab til hvert enkelt netværk/tema, og vi kan arbejde didaktisk ud fra dette i hele institutionen.

I Hillerød Kommune er der ligeledes fokus på IT og digitalisering, vi har også to pædagoger, der har en særlig viden indenfor dette - det er noget, vi skal arbejde mere målrettet med den kommende periode sammen med de nye læreplanstemaer.